Centrum Pacjenta

Nasi specjaliści zapewniają konsultacje i pełną informację na temat leczenia. Umożliwi to Państwu podjęcie świadomej decyzji w każdym indywidualnym przypadku

Wnioski do pobrania

Pacjent ubiegający się o uzyskanie dokumentacji medycznej* w formie kserokopii zobowiązany jest do złożenia wniosku osobiście w rejestracji lub pocztą na adres Naszej placówki. Ośrodek ma na przygotowanie ksero dokumentów 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

* do dokumentacji zalicza się również zdjęcia RTG/RVG wykonane w Naszej klinice. Zdjęcia nagrywane są na nośnik w postaci płyt CD.
Wnioski do pobrania

Reklamacje i skargi

Reklamacje oraz skargi należy zgłaszać osobiście lub w formie pisemnej i adresować do kierownika działu którego dotyczą.

Reklamacje i skargi

FAQ

Jak się przygotować do zabiegów rehabilitacyjnych?

Czy zabiegi są bolesne?

Czy na zabiegi odpłatne muszę mieć skierowanie?

Co jeśli jestem chory i nie mogę przyjść na zabiegi?

Czy codziennie muszę chodzić na tą samą godzinę zabiegów?

Jak się przygotować do masażu?

Co to jest eWUŚ?

W jaki sposób mogę potwierdzić swoje prawo do świadczeń?

Co mam zrobić, jeżeli otrzymam informację, że NFZ nie potwierdza moich uprawnień do świadczeń, a wiem że mam do nich prawo?

Dlaczego muszę potwierdzić prawo do leczenia mojego dziecka? Przecież dzieci mają prawo do świadczeń...